ბრალეულობის დადგენის გარეშე დასაქმებულს მარაგის დანაკლისის ანაზღაურებას ვეღარ მოსთხოვენ

ივლისი 22, 12:11
0
135

შრომის ინსპექციამ სამუშაო ადგილებზე კოლექტიური პასუხისმგებლობის დაკისრება აკრძალა. ცვლილების მიხედვით, დამსაქმებელი დასაქმებულს, მისი უშუალო ბრალეულობის დადგენის გარეშე, სასაქონლო-მატერიალური მარაგების დანაკლისით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას ვეღარ მოსთხოვს.