“ელიავას ხიდის ქვეშ დაბუდებული ხალხი რატომ არ მიდიან თავის სოფლებში?!” – ქეთი დოლიძე

0
94

რე­ჟი­სორ ქეთი დო­ლი­ძის თქმით, უკ­მა­ყო­ფი­ლოა იმ ფაქ­ტით, რომ “მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო დე­და­ქა­ლაქ­ში ჩა­მო­ვი­და”. აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მან “ტვ პირ­ვე­ლის” ეთერ­ში ისა­უბ­რა.

“მე არ დავ­დი­ვარ სა­ერ­თოდ ელი­ა­ვა­ზე, მაგ­რამ მაჩ­ვე­ნეთ, რა ხდე­ბა და რას აკე­თე­ბენ ელი­ა­ვას ხი­დის ქვეშ და­ბუ­დე­ბუ­ლი ხალ­ხი? რა­ტომ არ მი­დი­ან თა­ვის სოფ­ლებ­ში? რა­ტომ არ ამუ­შა­ვე­ბენ მი­წას რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა, რომ მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო თბი­ლის­ში იყოს. რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა, მთე­ლი სო­ფე­ლი ჩა­მო­ვი­და თბი­ლის­ში. მათი მე­ო­თხე­დი თუ ნა­ხე­ვა­რი ელი­ა­ვას ხი­დის ქვეშ დგას. ეს არის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი და ეს არაფ­რით არ შე­იძ­ლე­ბა” – აღ­ნიშ­ნა ქეთი დო­ლი­ძემ.