ავღანეთში ტერაქტის შედეგად დაშავებული ქართველი სამხედროების ვინაობა ცნობილია

0
261

 

სააგენტო Associated Press-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით ბაგ­რა­მის სა­ა­ვი­ა­ციო ბა­ზას­თან მდე­ბა­რე სა­მე­დი­ცი­ნო პუნ­ქტთან თვით­მკვლელ­მა ტე­რო­რის­ტმა ასა­ფეთ­ქე­ბე­ლი მო­წყო­ბი­ლო­ბა გა­აქ­ტი­უ­რა.

გა­მო­ცე­მის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თავ­დამ­სხმე­ლის სა­მიზ­ნე გახ­და სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრი, რო­მე­ლიც ახლა შენ­დე­ბა და ავ­ღა­ნელ ხალ­ხს მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა. თავ­და­პირ­ვე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბა­ზას საფრ­თხე არ შექ­მნია.

სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გან­ცხა­დე­ბა­ში ვკი­თხუ­ლობთ, რომ  ტე­რო­რის­ტე­ბის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი თავ­დას­ხმის შე­დე­გად ქარ­თუ­ლი კონ­ტინ­გენ­ტის სწრა­ფი რე­ა­გი­რე­ბის ქვე­და­ნა­ყო­ფის 5 სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე და­შავ­და, სა­ბედ­ნი­ე­როდ სამხედროები მსუ­ბუ­ქად არი­ან და­შა­ვე­ბუ­ლი.

მე-12 ბა­ტა­ლი­ო­ნის სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ე­ბის, კაპ­რა­ლე­ბის: გოჩა მუ­რა­დაშ­ვი­ლის, სოსო კვი­ნი­კა­ძის და რო­მან გი­უ­ნაშ­ვი­ლის, რი­გი­თი ილია თა­ყა­ძის და უფ­რო­სი სერ­ჟან­ტის და­ვით ბა­ხუ­რა­უ­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა სტა­ბი­ლუ­რია და მათი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია სა­ჭი­რო არ გამ­ხდა­რა.

მსუ­ბუ­ქი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ისი­ნი აგ­რძე­ლე­ბენ ტე­რო­რის­ტე­ბის წმენ­დი­სა და სა­ლიკ­ვი­და­ციო ოპე­რა­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას კო­ა­ლი­ცი­ურ ძა­ლებ­თან ერ­თად“, – ნათ­ქვა­მია სა­მი­ნის­ტროს გან­ცხა­დე­ბა­ში.

უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის მარ­თვის ცენ­ტრი გა­და­სუ­ლია სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე. სი­ტუ­ა­ცი­ურ ოთახ­ში თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი და თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის მე­თა­უ­რი გე­ნე­რალ-ლე­ი­ტე­ნან­ტი ვლა­დი­მერ ჩა­ჩი­ბა­ია იმ­ყო­ფე­ბი­ან და პირ­და­პირ რე­ჟიმ­ში აკ­ვირ­დე­ბი­ან მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.

სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბის მე-12 ბა­ტა­ლი­ო­ნი „მტკი­ცე მხარ­და­ჭე­რის“ სამ­შვი­დო­ბო მი­სი­ას ბაგ­რა­მის სა­ა­ვი­ა­ციო ბა­ზა­ზე ნო­ემ­ბრი­დან ას­რუ­ლებს.

ჯერ­ჯე­რო­ბით, ტე­რაქ­ტზე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა არც ერთ ტე­რო­რის­ტულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას არ აუ­ღია, თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე ორი დაჯ­გუ­ფე­ბა – “თა­ლი­ბა­ნი” და “ის­ლა­მუ­რი სა­ხელ­მწი­ფო” მოქ­მე­დებს.