პარლამენტში დეპუტატთა ეთიკის საბჭო შეიქმნება

0
77

პარლამენტში დეპუტატთა ეთიკის საბჭო შეიქმნება, რომელიც რვა წევრის შემადგენლობით პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის აღსრულებას უზრუნველყოფს.

ეთკის კოდექსი არეგულირებს დეპუტატთა ქცევას მისი სტატუსიდან გამომდინარე, გასაზღვრავს წესებს, რომლებიც დეპუტატებმა უნდა გაითვალისწინონ როგორც საკუთარ საქმიანობაში, ასევე კოლეგებთან, მედიასთან და სხვა ინსტიტუტებთან. აღსანიშნავია, რომ კოდექსი განსაზღვრავს პასუხისმგებლობას მისი დარღვევის შემთხვევაში.

ეთიკის საბჭოს შექმნის შესახებ დადგენილების პროექტი პარლამენტის ბიუროს პირველი თებერბლის სხდომაზე წარედგინება.